ალუმინის ბილეტების ინდუქციური გათბობა

ალუმინის ბილეტების ინდუქციური გათბობა სუპერგამტარი ხვეულების გამოყენებით

ალუმინის ინდუქციური გათბობა ადა სპილენძის ბილეტები ინდუქციური გათბობა ფართოდ გამოიყენება გათბობისთვის
ლითონების, რადგან ეს არის სუფთა, სწრაფი და უმეტეს შემთხვევაში ძალიან ენერგოეფექტური მეთოდი. ალტერნატიული დენი გადის კოჭის სპილენძის გრაგნილებში, რათა წარმოქმნას დროში ცვალებადი მაგნიტური ველი. ველი იწვევს დენებს და, შესაბამისად, რეზისტენტულ დანაკარგებს სამუშაო ნაწილში, რომელიც უნდა გაცხელდეს, (იხ. სურ. 1).

ალუმინის ბილეტების ინდუქციური გათბობა

 

=