როგორ შევადგინოთ ინდუქციური გათბობის ქვაბი

როგორ შევადგინოთ ინდუქციური გათბობის ქვაბი-ინდუქტორების დიზაინი-ინდუქციური კოჭლის დიზაინი