ინდუქციური გასწორება გემბანისა და ნაყარისთვის

ინდუქციური გასწორების პროცესი გემბანისა და ნაყარის გასწორებისთვის

ჩვენი დროის დაზოგვა გემბანისა და ნაყარის გასწორების გადაწყვეტილებებით ინდუქციური გათბობა გვხვდება გემთმშენებლობის მრეწველობაში (გემბანის გასწორება), სამშენებლო ინდუსტრიაში (ხიდების გასწორება) და მატარებლების/სატვირთო მანქანების ინდუსტრიაში (ლოკომოტივების, მოძრავი შემადგენლობის და მძიმე სატვირთო მანქანების წარმოება და შეკეთება).

რა არის ინდუქციური გასწორება?

ინდუქციური გასწორება
ინდუქციური გასწორება იყენებს ხვეულს ლოკალიზებული სითბოს წარმოქმნისთვის წინასწარ განსაზღვრულ გათბობის ზონებში. ამ ზონების გაგრილებასთან ერთად, ისინი იკუმშებიან და მეტალს უფრო დაბალ მდგომარეობაში ატარებენ.

რა სარგებელი მოაქვს ინდუქციურ გასწორებას?

ინდუქციური გასწორება ძალიან სწრაფად ხდება. გემის გემბანისა და შუასადებების გასწორებისას, ჩვენი მომხმარებლები ხშირად აცხადებენ დროის მინიმუმ 50% დაზოგვას ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით. ინდუქციის გარეშე, დიდ ჭურჭელზე გასწორებას შეუძლია ათიათასობით საათში შრომატევა. ინდუქციის სიზუსტე ასევე ზრდის პროდუქტიულობას. მაგალითად, სატვირთო ავტომობილის შასის გასწორებისას, საჭირო არ არის სითბოს მგრძნობიარე კომპონენტების ამოღება. ინდუქცია იმდენად ზუსტია, რომ გავლენას ახდენს მიმდებარე მასალებზე.

სად გამოიყენება ინდუქციური გასწორება?
ინდუქციური გათბობა ფართოდ გამოიყენება გემების გემბანებისა და ნაყარის გასასწორებლად. სამშენებლო ინდუსტრიაში ის ასწორებს სხივებს. ინდუქციური გასწორება სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ლოკომოტივების, მოძრავი შემადგენლობისა და მძიმე ტვირთამზიდების წარმოებასა და შეკეთებაში.

ინდუქციური გემბანის და ნაყარის გასწორება

ინდუქციური გათბობა ალტერნატიულ მეთოდებთან შედარებით 80 პროცენტით ამცირებს გემბანისა და ნაყარის გასწორების დროს. ინდუქციური გასწორება უკეთესია მეტალურგიული თვისებების შესანარჩუნებლად. ეს არის ასევე ყველაზე უსაფრთხო, ჯანსაღი, ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა გასწორების მეთოდი.

ინდუქციური გასწორების ხსნარები

ინდუქციური გასწორების სისტემის პრინციპი არის ის, რომ ინდუქტორი ალტერნატიული დენით გადის ფოლადის ფირფიტაში წარმოქმნის „ინდუქციურ დენს“, ასე რომ დენი სწრაფად ზრდის ტემპერატურას კონცენტრირებულ გათბობის ზონაში, ასე რომ გათბობის ზონაში მასალა ფართოვდება. ვერტიკალურად; როდესაც ფოლადის ფირფიტა გაცივებულია, გათბობის ზონაში მასალის შეკუმშვა ძირითადად ერთნაირია ყველა მიმართულებით, რაც იწვევს ხანგრძლივ დეფორმაციას, რის შედეგადაც ფირფიტა მოკლდება და სწორდება, რათა მიაღწიოს ნიველირების ეფექტს.

ინდუქციური გასწორება ამ სისტემის მეშვეობით საჭიროა მხოლოდ გემის შედუღების ნაკერის მახლობლად გაცხელება, რაც ამცირებს ნიველირებას, დაზოგავს უამრავ გამაგრილებელ წყალს, უზრუნველყოფს სხვა პროცესების ერთდროულად განხორციელებას და ამცირებს მშენებლობის პერიოდს; გათანაბრების შემდეგ, დეფორმაცია შეიძლება სამუდამოდ აღმოიფხვრას სტრესს; ნიველირებას შედეგად წარმოქმნილი სითბო კონცენტრირდება ინდუქტორის მიერ დაფარულ მცირე ფართობზე, რაც ამცირებს საღებავის ფენის დაზიანებას; ამავდროულად, გათბობის ზონაში არ წარმოიქმნება ტოქსიკური გაზი და შეღებილი ფოლადის ფირფიტის გასწორებისას ნაკლები კვამლი მოდის, ხმაური არ შეიძლება დაეხმაროს მუშების სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებას და მუშაობის ეფექტურობის გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, ნიველირების სისტემა მარტივი გამოსაყენებელია და, მაქსიმალური ინდუქციური გათბობის ტემპერატურის დაყენების წყალობით, არ იწვება, მაშინაც კი, თუ ოპერატორი შეცდომებს უშვებს.

ამჟამად, გემთმშენებლობის ინდუსტრია ჩვეულებრივ იყენებს ცეცხლოვანი თერმული ნიველირების მეთოდს ფოლადის ფირფიტების გასათანაბრებლად, ანუ უშუალოდ ათბობს დეფორმირებული უბნის აწეული ზედაპირის „ცეცხლის შეტევას“. როდესაც ფოლადის ფირფიტა გაცივდება, გახურებული მხარე უფრო მეტად იკუმშება, ვიდრე გაუხურებელი მხარე, რაც იწვევს მასალის გაფართოებას ვერტიკალური მიმართულებით, რითაც „გასწორდება“ ფოლადის ფირფიტა. ამ მეთოდს აქვს მრავალი უარყოფითი მხარე, როგორიცაა ხანგრძლივი გათბობის დრო, ზედმეტად წვა დიდი სისქის ფოლადის ფირფიტების გასწორებისას, მაღალი მოთხოვნები ოპერატორებზე, არათანაბარი გამათანაბრებელი ეფექტი და ამავდროულად, ტოქსიკური გაზისა და კვამლის დიდი რაოდენობა აბინძურებს გარემო. ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ცეცხლოვანი სითბოს გათანაბრების ტრადიციულ პროცესთან შედარებით, ინდუქციური სითბოს ნიველირების პროცესს შეუძლია შეამციროს დატვირთვა 80%-მდე და აშკარაა ენერგიის დაზოგვის და ემისიის შემცირების ეფექტი, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გემის მშენებლობის პერიოდს და დაზოგავს ხარჯებს.

გასწორება
როდესაც ლითონის კონსტრუქციებში არასასურველი დამახინჯება ჩნდება, მათი კორექტირება საჭირო ხდება მრავალ ინდუსტრიულ პროცესში. აღნიშნული დამახინჯების შესამცირებლად გამოსავალი არის სითბოს გამოყენება ამ სტრუქტურების გარკვეულ უბნებზე, რაც ქმნის მასალაში მექანიკურ სტრესს.
ამ აპლიკაციისთვის გამოყენებული ტრადიციული მეთოდია ალის გასწორება. ამისათვის გამოცდილი ოპერატორი ეძღვნება სითბოს უზრუნველყოფას კონკრეტულ ადგილებში, გათბობის ფორმის შესაბამისად, რაც განსაზღვრავს ლითონის კონსტრუქციაში დამახინჯების შემცირებას.
ამჟამად ამ გასწორების პროცესს აქვს მაღალი ხარჯები, რადგან ის მოითხოვს დიდი რაოდენობით კვალიფიციურ შრომას, სამუშაო ადგილის მაღალ საშიშროებას, სამუშაო ადგილის დაბინძურებას და ენერგიის მაღალ მოხმარებას.
ინდუქციის გათბობის უპირატესობები
ფლეიმის გასწორების შეცვლა ინდუქციის მეთოდით აქვს შემდეგი უპირატესობები:
— გასწორების ოპერაციის დროის მნიშვნელოვანი შემცირება
- განმეორებადობა და გათბობის ხარისხი
- სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებული ხარისხი (საშიში აორთქლების გარეშე)
- გაუმჯობესებული უსაფრთხოება მუშაკებისთვის
— ენერგიისა და შრომის ხარჯების დაზოგვა
მასთან დაკავშირებული ინდუსტრიებია გემთმშენებელი, სარკინიგზო და ფოლადის კონსტრუქციები მშენებლობაში.

ლითონის დეფორმაცია არის მთავარი გამოწვევა ლითონის გადამამუშავებელ ინდუსტრიაში, როდესაც მათ სჭირდებათ ლითონის დამუშავება სასურველ ფორმამდე. აქ საქმე ეხება მაგნიტოთერმული ინდუქციური გასწორების აღჭურვილობის დანიშნულებას, სადაც დეფორმირებული ლითონი შეიძლება აღდგეს, როდესაც გათბობა გამოიყენება კონკრეტულ ზონაში ლითონის შიგნით სტრესის მოსაშორებლად. ინდუქციური გასწორების პროცესში, სადაც ლითონი გასწორებულია ან რეფორმირებულია მის თავდაპირველ ფორმაში, არის შემთხვევები, როდესაც იგი გამოიყენება მყარ ლითონზე ან ღრუ ლითონის ზედაპირზე, რათა შეიცვალოს მისი ორიგინალური განზომილება. გასწორების ეს მეთოდი გულისხმობს სამუშაო ძალის ნაკლებ გამოყენებას, ვიდრე გასწორების მეთოდოლოგიის ჩვეულებრივი მეთოდი. HLQ ინდუქციის საფუძველზე ინდუქციური გასწორების უპირატესობები:
სისტემის უკეთესი ეფექტურობა.
პროცესის კონტროლის ავტომატური დიზაინი
უფრო სწრაფი გათბობა და შემცირებული ციკლის დრო.
სისტემაში ინტეგრირებული უმაღლესი უსაფრთხოება.
სუფთა და ეკოლოგიურად სუფთა.
ლითონისა და მისი შენადნობის გათბობის ეფექტური საშუალება.

ინდუქციური გასწორების გამათბობელი მანქანა
გემთმშენებლობის ინდუსტრია მოთხოვნადი სფეროა, სადაც მომხმარებლის მოლოდინი და მოთხოვნა უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე სახმელეთო სანავიგაციო სისტემა. დომენის ცოდნა ამ კონკრეტულ სექტორზე აიძულებს მწარმოებელს გაიგოს და აწარმოოს პროდუქტი მომხმარებლის სპეციფიკური მოთხოვნებისა და ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად, როგორც მოსალოდნელია.

HLQ ინდუქციური გათბობის მანქანების მარაგი ნამდვილად შეუძლია დააკმაყოფილოს სტანდარტი, როგორც მოსალოდნელია რკინიგზაში. ეს არის მზარდი დომენი, სადაც მხოლოდ საკვანძო ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ინდუქციური გათბობის სისტემაა მომხმარებლის ინტერფეისის უმაღლესი მოქნილობით.

ასამბლეის ნაწილების თერმული დამუშავება.
ჟანგიანი შესაკრავების მოცილება.
კონსტრუქციული ნაწილების ლითონის გათბობა.
ძრავის ასამბლეის გათბობა.
კრიტიკული ლითონის ფორმირება განზომილების სპეციფიკაციის მიხედვით.

ინდუქციური გასწორება გემბანისა და ნაყარისთვის

=