ინდუქციური გათბობის ღუმელების დიზაინი და ძირითადი PDF

ინდუქციური გათბობის ღუმელების დიზაინი და ძირითადი PDF

გარკვეული გაგებით, ლითონის დიზაინი ინდუქციური გათბობა აგებულია ემპირიული მონაცემების დიდ მაღაზიაზე, რომელთა განვითარება რამდენიმე მარტივი ინდუქციური გეომეტრიიდან იწყება, მაგალითად, სოლენოიდის ხვია. ამის გამო, ხვეულების დიზაინი, ძირითადად, გამოცდილებას ემყარება. სტატიების ეს სერია მიმოიხილავს ინდუქტორების დიზაინის ფუნდამენტურ ელექტრულ მოსაზრებებს და აღწერს ზოგიერთ ყველაზე გავრცელებულ ხვეულს use

 

ინდუქციური_თბობა_კოილების_დიზაინი და ძირითადი. Pdf

 

=

=