ინდუქციური გამყარება არის ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამოყენებით მასალების გამაგრების პროცესი. იგი გულისხმობს გამტარი მასალის გათბობას ალტერნატიული მაგნიტური ველის ზემოქმედებით, რაც იწვევს მასალის გაცხელებას ელექტრული დენის მიმართ მასალის წინააღმდეგობის გამო. ეს პროცესი ჩვეულებრივ გამოიყენება სამრეწველო აპლიკაციებში ადჰეზივების, საიზოლაციო და სხვა მასალების დასამუშავებლად.

=