სუპერაუდიო სიხშირის ინდუქციური გათბობის სისტემა

=