ინდუქციური საფარის მოცილება საღებავის მოსაშორებლად

ინდუქციური საფარის მოცილება საღებავის მოსაშორებლად ინდუქციური საფარის მოცილების პრინციპი ინდუქციური დისბონდერი მუშაობს ინდუქციის პრინციპით. სითბო წარმოიქმნება ფოლადის სუბსტრატში და ხდება კავშირის გაწყვეტა. ამის შემდეგ საფარი მთლიანად იშლება დაშლის გარეშე და აბსოლუტურად არ არის დამაბინძურებელი აგენტები, ანუ აფეთქებადი საშუალებები. ეს აშკარად ქმნის ნარჩენების განთავსებას და გადამუშავებას წაიკითხე მეტი

=