ინდუქციური გათბობა ქიმიური გემებისთვის | ჯგუფური რეაქტორები არის ყველაზე თანამედროვე სიზუსტით გათბობის მეთოდი, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი სითხის დამუშავებისთვის.