მაღალი ტემპერატურის ღუმელი არის სპეციალიზებული მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია ექსტრემალურ ტემპერატურებს გაუძლოს და უზრუნველყოს კონტროლირებადი გათბობის გარემო სხვადასხვა სამრეწველო პროცესებისთვის. მაღალი ტემპერატურის ღუმელები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ თერმული დამუშავების პროგრამებში, როგორიცაა ანეილირება, შედუღება, შედუღება და წრთობა. ისინი ხელს უწყობენ ნედლეულის გარდაქმნას მზა პროდუქტად, გაუმჯობესებული მექანიკური თვისებებით და გაუმჯობესებული სტრუქტურული მთლიანობით.

=