PWHT საიზოლაციო საბანი

აღწერა

მაღალი ხარისხის ნავთობ მილსადენი PWHT იზოლაციის საბაზისო მასალა საუკეთესო ფასად არის იგივე, რაც სითბოს მკურნალობის თერმული იზოლაციის საბანი.

Zirconia კერამიკული ბოჭკოვანი თბოიზოლაციის საბანი ადვილია დაყენებისას. ტემპერატურა მაქსიმალურად მაქსიმალურია 1100C. ზომის დიზაინი, როგორც გათბობის ნაწილი.

საიზოლაციო საბანი

 

=