რა არის ინდუქციური PWHT-Post Weld Heat Treatment

ინდუქციური PWHT (შედუღების შემდგომი თერმული დამუშავება) არის პროცესი, რომელიც გამოიყენება შედუღებისას მექანიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად და შედუღებულ სახსარში ნარჩენი სტრესების შესამცირებლად. ის გულისხმობს შედუღებული კომპონენტის კონკრეტულ ტემპერატურაზე გათბობას და ამ ტემპერატურაზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეკავებას, რასაც მოჰყვება კონტროლირებადი გაგრილება.
ინდუქციური გათბობის მეთოდი იყენებს ელექტრომაგნიტურ ინდუქციას სითბოს წარმოქმნის უშუალოდ დამუშავებული მასალის შიგნით. შედუღებული სახსრის გარშემო მოთავსებულია ინდუქციური ხვეული და როდესაც მასში ალტერნატიული დენი გადის, ის ქმნის მაგნიტურ ველს, რომელიც იწვევს მასალაში მორევის დენებს. ეს მორევები წარმოქმნის სითბოს წინააღმდეგობის გამო, რაც იწვევს შედუღების ზონის ლოკალიზებულ გათბობას.

ინდუქციური PWHT-ის მიზანია გაათავისუფლოს ნარჩენი სტრესები, რომლებიც შეიძლება იყოს შედუღების დროს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კომპონენტის დამახინჯება ან ბზარი. ის ასევე ხელს უწყობს შედუღების ზონის მიკროსტრუქტურის დახვეწას, აუმჯობესებს მის სიმტკიცეს და ამცირებს მყიფე მოტეხილობისადმი მიდრეკილებას.

ინდუქციური PWHT ჩვეულებრივ გამოიყენება ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიცაა ნავთობი და გაზი, ნავთობქიმიკატები, ელექტროენერგიის გამომუშავება და მშენებლობა, სადაც საჭიროა მაღალი ხარისხის შედუღება უსაფრთხოებისა და შესრულების მიზეზების გამო.

PWHT-ის მიზანია ნარჩენი სტრესის შემცირება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შედუღებული კომპონენტის დამახინჯება ან ბზარი. შედუღების კონტროლირებადი გათბობისა და გაგრილების ციკლების დაქვემდებარებით, ნარჩენი სტრესები თანდათან იხსნება, რაც აუმჯობესებს შედუღების მთლიანობას.

PWHT-ის სპეციფიკური ტემპერატურა და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა მასალის ტიპი, სისქე, გამოყენებული შედუღების პროცესი და სასურველი მექანიკური თვისებები. პროცესი, როგორც წესი, ხორციელდება შედუღების დასრულების შემდეგ, მაგრამ რაიმე საბოლოო დამუშავების ან ზედაპირული დამუშავების გამოყენებამდე.
ინდუქციური შედუღების შემდგომი სითბოს დამუშავების მანქანა არის სპეციალიზებული მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება შედუღების ინდუსტრიაში შედუღებულ კომპონენტებზე თერმული დამუშავების შესასრულებლად.

შედუღების შემდეგ ლითონის სტრუქტურამ შეიძლება განიცადოს ნარჩენი სტრესები და მატერიალური თვისებების ცვლილებები შედუღების პროცესში ჩართული მაღალი ტემპერატურის გამო. შედუღების შემდგომი თერმული დამუშავება (PWHT) ხორციელდება ამ სტრესების შესამსუბუქებლად და მასალის მექანიკური თვისებების აღსადგენად.

ის ინდუქციური PWHT მანქანა იყენებს ელექტრომაგნიტურ ინდუქციას შედუღებულ კომპონენტში სითბოს შესაქმნელად. იგი შედგება ინდუქციური კოჭისგან, რომელიც ქმნის მაგნიტურ ველს სამუშაო ნაწილის ირგვლივ, რაც იწვევს მასში ელექტრული დენებისაგან. ეს დენები წარმოქმნის სითბოს წინააღმდეგობის საშუალებით, რაც ათბობს კომპონენტს ერთნაირად.

მანქანა, როგორც წესი, მოიცავს კონტროლს ტემპერატურის, დროისა და სხვა პარამეტრების რეგულირებისთვის სპეციფიკური სითბოს დამუშავების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. მას ასევე შეიძლება ჰქონდეს გაგრილების სისტემები ან საიზოლაციო მასალები გათბობის შემდეგ გაგრილების სიჩქარის გასაკონტროლებლად.

ინდუქციური PWHT მანქანები გვთავაზობენ რამდენიმე უპირატესობას ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით, როგორიცაა ღუმელის გათბობა ან ცეცხლოვანი გათბობა. ისინი უზრუნველყოფენ ზუსტ და ლოკალიზებულ გათბობას, ამცირებს თერმული დამახინჯებას და ამცირებს ენერგიის მოხმარებას. ინდუქციური პროცესი ასევე იძლევა უფრო სწრაფ გათბობას და ციკლის ხანმოკლე დროებს ჩვეულებრივ მეთოდებთან შედარებით.

საერთო ჯამში, ინდუქციური შედუღების შემდგომი თერმული დამუშავება ეხმარება უზრუნველყოს, რომ შედუღებული კომპონენტები აკმაყოფილებენ მოთხოვნილ სტანდარტებს სიმტკიცის, გამძლეობისა და საიმედოობისთვის.

 

=